Recycling, de oplossing voor uw afval

Met diverse certificeringen weet Van Leeuwen Groep uw oude metalen en overige afvalstromen in te zetten voor hergebruik.

Metaalrecycling

Weten wat uw oude metalen u opleveren? Van Leeuwen Groep koopt al uw oude metalen en tegen de beste prijs. Lever ze bij ons in of laat ze afvoeren met een container!

Afvalrecycling

Papierrecycling

Snel, veilig en gemakkelijk van uw papierafval af? Kies voor mobiele rolcontainers van 240 liter, 660 liter en 2400 liter of perscontainers van 10m3, 20m3 en 30m3!