Productvernietiging restpartijen

Soms kan het voorkomen dat goederen moeten worden vernietigd. In overleg met verzekeringsmaatschappijen en andere opdrachtgevers zorgt de Van Leeuwen Groep, eventueel onder toezicht van de douane, voor de officiële vernietiging van partijen illegale of incourante handelsgoederen. Door middel van een af te geven vernietigingsverklaring kunnen invoerrechten op de handelsgoederen vervolgens worden teruggevorderd.

Wat is productvernietiging?

Vernietiging in de context van productvernietiging betekent dat handelsgoederen onbruikbaar worden gemaakt en dus niet meer te gebruiken zijn voor het doel waarvoor ze bestemd waren. Bij vernietiging gaat dit om het toebrengen van een dusdanige schade aan het product, dat deze handeling niet meer terug te keren is. De afvalstroom die vervolgens overblijft van de vernietiging wordt op dezelfde manier gescheiden als al het andere afval dat binnenkomt via onze containerservices voor onder andere metaal- en afvalrecycling. Op deze manier kunnen we ook deze afvalstroom zo veel mogelijk omzetten in nieuwe grondstoffen en zo maken we de wereld samen een stukje groener. 

Ook voor de vernietiging van e-waste!

De Van Leeuwen  Groep is WEEELABEX gecertificeerd en is hiermee ook de geschikte partij om uw elektrische en elektronische apparaten van restpartijen te vernietigen. Wij zullen uw apparatuur zorgvuldig scheiden bij deze productvernietiging om de verschillende materialen zo goed mogelijk te kunnen recyclen. Op deze manier behalen we momenteel een recycling graad van maar liefst 90% voor grote apparatuur en 91% voor kleine huishoudelijke apparaten en ICT.

Heeft u vragen?